REPOS-ING

stavitelství inženýring development

REPOS-ING s.r.o.

Jsme mladá firma zabývající se pozemním stavitelstvím, inženýrskou činností ve stavebnictví a vlastními developerskými projekty. Repos-ing se stavebně specializuje na technicky a architektonicky zajímavé a výjmečné stavby a jejich kvalitní provádění je zajištěno zkušenými techniky s dlouholetými zkušenostmi na významných projektech.

Inženýrskou činností vám zorganizujeme kompletní výstavbu od architektonického návrhu, stavební řízení až po kolaudaci včetně koordinace prací s výběrem dodavatelů.

Developerskými projekty nabízíme klinetům zejména kvalitní a příjemné bydlení s ohledem na životní prostředí, kulturu bydlení s použitím kvalitních materiálů s osobitou architekturou.

Stavitelství

Realizace

Development

Developerskými projekty nabízíme klientům zejména kvalitní a příjemné bydlení s ohledem na životní prostředí, kulturu bydlení s použitím kvalitních materiálů s osobitou architekturou.Petrov

Rodinný dům

Započetí výstavby 11/2017, V PRODEJI - JARO 2018

Inženýring

Inženýrskou činností vám zorganizujeme kompletní výstavbu od architektonického návrhu, stavební řízení až po kolaudaci včetně koordinace prací s výběrem dodavatelů. Dále nabízíme služby:

Technický dozor investora (TDI)

Zajištění jednotlivých subdodávek

Výkazy výměr a položkové rozpočty staveb

Autorizovaná osoba – ČKAIT 1005853 Ing. Ondřej Matěj

Zemní práce

Provádíme veškeré zemní a výkopové práce vyplývající ze stavební činnosti jako např.:

Výkopy základů

Hloubení jam pro jímky, septiky, bazény, čističky

Výkopy rýh pro inženýrské sítě – vodovody, kanalizace, elektřina, plyn apod.

Skrývky ornice, terénní úpravy

Zpevněné plochy

Bourací práce

Nakládání a odvoz suti

Odklízení sněhu ze zpevněných ploch a komunikací

REPOS-ING s.r.o.
třída Bří Čapků 3088, Hodonín 695 01, Česká republika

info@repos-ing.cz
fakturace@repos-ing.cz
IČO: 05791171, DIČ: CZ05791171

Radek Ševčík
jednatel společnosti
development, marketing

+420 608 707 256
sevcik@repos-ing.cz

Ondřej Matěj
jednatel společnosti
stavební činnost

+420 773 220 600
matej@repos-ing.cz

Marek Zapala
stavbyvedoucí
 

+420 734 153 950
zapala@repos-ing.cz

Martin Turzík
zemní práce
 

+420 601 117 445
info@repos-ing.cz

Karel Mirovský
Příprava staveb
 

+420 737 918 958
info@repos-ing.cz


najdete nás zde